Lesovereenkomst

Lesovereenkomst 2021 – 2022

De onderstaande lesovereenkomst gaat in per augustus 2021 en geldt t/m augustus 2022.

Deze lesovereenkomst is een afspraak tussen de leerling en mijzelf als docent over de te volgen pianolessen in een heel cursusjaar. Beide partijen tekenen voor deze afspraak en houden zich er aan.

Vanwege de belastingdienst moet jaarlijks het contract worden ingevuld en ondertekend.

Zie ook de privacyverklaring.

Inschrijving, uitschrijving en aantal lessen.

 1. Het nieuwe cursusjaar begint augustus 2021 en duurt tot half juli 2022.
 2. Inschrijving kan gedurende het gehele jaar maar bij voorkeur vanaf aanvang van de cursus.
 3. Er worden 36 lessen aangeboden binnen het jaar van 52 aaneengesloten kalenderwerken.
 4. Derhalve zijn er 16 vakantieweken verdeeld over het betreffende gehele kalenderjaar.
 5. Uitschrijving kan aan het eind van het betreffende cursusjaar worden aangegeven.
 6. Bij langdurige ziekte of bij verhuizing is uitschrijving gedurende het cursusjaar mogelijk.
 7. Als er in mijn praktijk geen plaats vrij is kunnen we naar een passende oplossing zoeken.

Maandelijkse betaling van de lessen.

 1. De tarieven zijn allen gebaseerd op € 20,- voor 30 minuten les.
 2. Voor de betaling ga ik uit van het complete jaarbedrag dat hoort bij de gekozen lesvorm.
 3. Dit jaarbedrag wordt gedeeld door twaalf zodat er 12 termijnen
 4. Men betaalt volgens afspraak maandelijks steeds voor de 10e van elke maand.
 5. Bij betaling in 12 termijnen betaalt men elke maand hetzelfde lesgeld, ook in de vakanties.
 6. Op deze manier is het complete jaarbedrag voldaan na twaalf maanden.

Vakanties.

 1. Vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk met de basisschoolvakanties van de gemeente Emmen.

Afwezigheid.

 1. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling vervalt de les.
 2. Bij ziekte van mijzelf, maximaal twee weken aaneengesloten, vervalt de les.

Daarna zal ik óf voor vervanging zorgen óf de lessen inhalen.

Locaties in 2021 – 2022.

 1. Lesplaatsen voor dit cursusjaar: Emmen Bibliotheek.

Activiteiten in 2021 – 2022.

 1. Het streven is om minimaal eens per jaar een presentatiemoment te houden waar iedereen die dat wil aan mee kan doen. Voor extra activiteiten zie de nieuwsbrieven gedurende het leerjaar.
 2. Extra activiteiten zijn in sommige gevallen bij de prijs inbegrepen maar examens, concoursen of wedstrijden moeten meestal apart betaald worden.
 3. In verband met corona zijn activiteiten uitgesteld tot nader order.

Bijzonderheden.

 1. Indien een leerling jonger is dan 18 jaar moet een ouder het contract ondertekenen.
 2. Indien een leerling jonger is dan 18 jaar verloopt de zakelijke communicatie via de ouders.
 3. Bijzonderheden kunnen in onderling overleg met mij worden besproken en worden vastgelegd.
 4. Voor meer informatie zie mijn website: www.pianoles-emmen.nl

Door naar het inschrijfformulier