Lesovereenkomst

Lesovereenkomst 2018 – 2019

 

De onderstaande lesovereenkomst gaat in per september 2018 en geldt t/m augustus 2019.

Deze lesovereenkomst is een afspraak tussen de leerling en mijzelf als docent over de te volgen pianolessen in een heel cursusjaar. Beide partijen tekenen voor deze afspraak en houden zich er aan.

Vanwege de belastingdienst moet jaarlijks het contract worden ingevuld en ondertekend.

Zie ook de privacyverklaring.

Inschrijving, uitschrijving en aantal lessen.

 1. Het nieuwe cursusjaar begint op 3 september 2018 en duurt tot 13 juli 2019.
 2. Inschrijving kan gedurende het gehele jaar maar bij voorkeur vanaf september.
 3. Er worden 38 lessen aangeboden binnen het jaar van 52 aaneengesloten kalenderwerken.
 4. Derhalve zijn er 14 vakantieweken verdeeld over het betreffende gehele kalenderjaar.
 5. Uitschrijving kan aan het eind van het betreffende cursusjaar worden aangegeven.
 6. Bij langdurige ziekte of bij verhuizing is uitschrijving gedurende het cursusjaar mogelijk.
 7. Als er in mijn praktijk geen plaats vrij is kunnen we naar een passende oplossing zoeken.

Maandelijkse betaling van de lessen.

 1. Voor de betaling ga ik uit van het complete jaarbedrag dat hoort bij de gekozen lesvorm.
 2. Dit jaarbedrag wordt gedeeld door twaalf zodat er 12 termijnen
 3. Men betaalt volgens afspraak maandelijks steeds voor de 10e van elke maand.
 4. Bij betaling in 12 termijnen betaalt men elke maand hetzelfde lesgeld, ook in de vakanties.
 5. Op deze manier is het complete jaarbedrag voldaan na twaalf maanden.

Vakanties.

 1. Vakanties lopen zoveel mogelijk gelijk met de basisschoolvakanties van de gemeente Emmen.

Afwezigheid.

 1. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling vervalt de les.
 2. Bij ziekte van mijzelf, maximaal twee weken aaneengesloten, vervalt de les.

Daarna zal ik óf voor vervanging zorgen óf de lessen inhalen.

Locaties in 2018 – 2019.

 1. Lesplaatsen voor dit cursusjaar: Emmen Bargeres, Emmen Bibliotheek.

Activiteiten in 2018 – 2019.

 1. Het streven is om minimaal eens per jaar een presentatiemoment te houden waar iedereen die dat wil aan mee kan doen. Voor extra activiteiten zie nieuwsbrieven gedurende het leerjaar.
 2. Extra activiteiten zijn in sommige gevallen bij de prijs inbegrepen maar examens, concoursen of wedstrijden moeten meestal apart betaald worden.
 3. Jaarlijkse deelname aan de Pianodag is mogelijk voor iedereen, zie www.pianodagen.nl

Bijzonderheden.

 1. Indien een leerling jonger is dan 18 jaar moet een ouder het contract ondertekenen.
 2. Indien een leerling jonger is dan 18 jaar verloopt de zakelijke communicatie via de ouders.
 3. Bijzonderheden kunnen in onderling overleg met mij worden besproken en worden vastgelegd.
 4. Voor meer informatie zie mijn website: www.pianoles-emmen.nl

 

Door naar het inschrijfformulier